Activiteiten en evenementen

Selectie : Alle groepen

 • Activiteitenkalender 2021-2022

 • 20- 30 september Kindgesprekken

 • 22 september schoolvoetbal

 • 28 september sportdag

 • 28 september Nieuwsbrief

 • 29 september Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8

 • 6 oktober t/m 15 oktober Kinderboekenweek

 • 19 oktober Nieuwsbrief

 • 25 t/m 29 oktober Herfstvakantie

 • 4 november Nationaal Schoolontbijt

 • 15 november vanaf 12.00 uur VRIJ

 • 22, 23 en 24 november Oudergesprek groepen 3 t/m 8

 • 25 november Rapporten mee

 • 25 november Sint avond groep 1 t/m 4

 • 26 november Groepen 1 en 2 VRIJ

 • 30 november Nieuwsbrief

 • 3 december Sint Viering

 • 15 december Schoolkrant

 • 22 december Kerstviering vanaf 17.00 uur

 • 24 december groep 1 en 2 vrij, groep 3 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij

 • 27 december t/m 7 januari Kerstvakantie

 • 1 februari Nieuwsbrief

 • 14, 15, 16 februari oudergesprekken groep 1 en 2

 • 21, 22 februari Adviesgesprek groep 8

 • 25 februari Carnavalsactiviteit

 • 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie

 • 15 maart Nieuwsbrief

 • 4, 5 en 6 april Oudergesprek groepen 3 t/m 7

 • 15 tm 18 april paasvakantie

 • 19 april Nieuwsbrief

 • 20 en 21 april Eindtoets groep 8

 • 22 april Koningsspelen

 • 25 april t/m 6 mei Meivakantie

 • 26 en 27 mei Hemelvaartvakantie

 • 31 mei Nieuwsbrief

 • 6 juni Pinkstervakantie

 • 17 juni Groepen 1 en 2 vrij

 • 21 juni schoolreis 3 t/m 7

 • 22 juni studiedag alle leerlingen VRIJ

 • 28 juni Nieuwsbrief

 • 6, 7 en 8 juli Schoolkamp groep 8

 • 13 juli Schoolkrant

 • 19 juli Afscheid ouders groep 8

 • 21 juli Viering “Laatste Schooldag”

 • 22 juli Start Zomervakantie: alle leerlingen vrij om 12 uur

 • Zomervakantie t/m 2 september