Activiteiten en evenementen

Selectie : Alle groepen

 • Data van activiteiten schooljaar 2018-2019 OBS De Berenburcht

 • 23 augustus Inloopmiddag voor ouders

 • 11 september Ouder / Info avond

 • 13 september Nieuwsbrief

 • 26 september Kinderpostzegelactie groepen 7 en 8

 • 3 t/m 12 oktober Kinderboekenweek Vriendschap

 • 6 oktober Schoolzwemkampioenschap

 • 11 oktober Presentatie Kinderboekenweek

 • 11 oktober Nieuwsbrief

 • 15 t/m 19 oktober Herfstvakantie

 • 24 oktober Groepen 1 en 2 VRIJ

 • 8 november Nationaal Schoolontbijt

 • 12 en 13 november Oudergesprek groepen 1 en 2

 • 22 november Sint avondviering groepen 1 t/m 5

 • 22 november Nieuwsbrief

 • 23 november Groepen 1 en 2 VRIJ

 • 30 november Sint Viering

 • 10, 11 en 12 december Oudergesprek groepen 3 t/m 8

 • 13 december Rapporten mee

 • 16 december Volkskerstzang

 • 19 december Kerstviering vanaf 17.00 uur

 • 20 december Schoolkrant nr. 1

 • 21 december Groepen 1 en 2 VRIJ en Middag allen VRIJ

 • 24 december t/m 4 januari Kerstvakantie

 • 24 januari Nieuwsbrief

 • 25 februari Adviesgesprek groep 8

 • 28 februari Carnavalsactiviteit groepen 5 t/m 8 avond

 • 1 maart Carnavalsactiviteit groepen 1 t/m 4

 • 4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie

 • 18 en 19 maart Oudergesprek groepen 1 en 2

 • 21 maart OPA / OMA ochtend

 • 27 maart Groepen 1 en 2 VRIJ

 • 28 maart Nieuwsbrief

 • 8, 9 en 10 april Oudergesprek groepen 3 t/m 7

 • 11 april Schoolkrant nr. 2

 • 12 april Koningsspelen

 • 16 en 17 april Eindtoets groep 8

 • 18 april Paaslunch

 • 19 april t/m 3 mei Meivakantie

 • 23 mei Musical Ledeltheater

 • 24 mei Groepen 1 t/m 4 VRIJ

 • 29 mei Nieuwsbrief

 • 30 en 31 mei Hemelvaartvakantie

 • 3 t/m 6 juni Avondvierdaagse

 • 7 juni Groepen 1 en 2 VRIJ

 • 17 juni Schoolreis groepen 1 en 2

 • 18 juni Schoolreis groepen 3 t/m 8

 • 24 juni Oudergesprek op verzoek groepen 3 t/m 7

 • 2 juli Afscheid ouders groep 8

 • 3 juli Schoolkrant nr. 3

 • 4 juli Viering “Laatste Schooldag”

 • 5 juli Start Zomervakantie: alle leerlingen vrij om 12 uur

 • Zomervakantie t/m 16 augustus