Toelichting inspectierapport

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van OBS de Berenburcht en alle andere belangstellenden.

De onderwijsinspectie heeft in september 2018 onze school bezocht. Tijdens het bezoek zijn de groepen bezocht, documenten bestudeerd, gesprekken gevoerd enz. Kortom we zijn een dag intensief gevolgd en de bevindingen hiervan zijn opgenomen in een rapport.

Enkele korte citaten: “de leraren verstaan hun vak, veel aandacht voor het welbevinden en de veiligheid, de lat ligt hoog, sterke professionele kwaliteitscultuur”. Resultaat was de maximale beoordeling ‘goed’ op de belangrijke onderdelen ‘Didactisch handelen’, ‘Pedagogisch klimaat’ en ‘Kwaliteitscultuur’. Als team zijn we trots op deze waardering.

En tegelijkertijd betekent het: Even genieten, maar niet stilzitten. Samen enthousiast en met ambitie op deze weg doorgaan.
Ik nodig u allen uit het rapport te lezen. Omdat ook het bestuur en nog enkele Escaldascholen zijn bezocht is dit in één rapportage samen beschreven.

Het specifieke deel voor de Berenburcht treft u aan in hoofdstuk 3.2 vanaf blz. 24.
U kunt HIER klikken voor de volledige rapportage.

Jos Dieleman,
dir.